Novetats fiscals societats civils 2016

En el 2016 les societats civils a fi mercantil passen a ser contribuents de l’Impost sobre Societats, i, per tant, els socis ja no hauran d’integrar en el seu impost personal (IRPF) les rendes que hagin obtingut aquestes entitats. Naturalment, sí tributaran, si escau, pels beneficis que els hagin repartit.

A més aquesta condició de contribuent d’impost de societats obligués a no poder optar a règim especial de recàrrec d’equivalència.

A més aquestes societats civils tenen l’obligació de portar una comptabilitat completa, amb el que comporta registrar totes les vendes, compres, immobilitzat i els corresponents cobraments i pagaments.