Laboral

assessoria laboral sesAmb el nostre assesorament laboral estarà cobert d’una forma eficaç i cómoda de qualsevol aspecte relacionat amb l’àmbit laboral.

Per a això, a la nostra assesoria utilitzem un sistema de vanguardia, amb tecnologia telemàtica, que permet portar el control, així com  aplicar perfectament les obligacions legals vigents en cada moment. Disposem d’un equip de professionals experts en el dret laboral i l’auditoria laboral.

Principals àrees

 • Assessorament laboral de empreses.
 • Rebuts de salari mensuals.
 • Liquidació de Seguros socials TC-1 i TC-2.
 • Complementació i presentació de parts de baixa per incapacitat temporal o permanent.
 • Contractes de treball.
 • Càlcul d’indemnitzacions i quitances.
 • Inspeccions de treball.
 • Legalització i tramitació de noves empreses.
 • Expedientes de regulació d’ocupació.
 • Conciliacions individuals en el Departament de treball.
 • Conciliacions col·lectives en el Tribunal Laboral de Catalunya.
 • Auditoria Laboral d’empresa.
 • Tramitació d’expedients d’invàlides, jubilacions, etc…