La campanya de la renda començarà aquest any el 6 d’abril

A partir d’aquesta data es podrà demanar ja l’esborrany també per a tot tipus d’ingressos menys els d’activitats econòmiques

A partir del proper 6 d’abril, els contribuents podran demanar, comprovar, modificar, si és el cas, i confirmar l’esborrany de la declaració de la renda 2015. Aquesta és la data inclosa en el projecte d’ordre que aprova els models de declaració de la renda i del patrimoni i els terminis i valor procediments per complir amb els mateixos, elaborada pel ministeri d’Hisenda.

El termini per confirmar els esborranys durarà fins al 30 de juny. Per primera vegada es poden acollir a aquesta modalitat els que hagin obtingut “rendes de qualsevol naturalesa, excloses les derivades d’activitats econòmiques”. La campanya presencial començarà el 10 de maig i durarà també fins al 30 de juny, tant per a les declaracions amb resultat a pagar com aquelles que tenen dret a devolució.