Jurídic

assessorament juridic sesEspecialitats de l’Àrea Mercantil:

 •  Assessorament a societats i autònoms.
 •  Constitució de societats.
 •  Modificacions estatutàries.
 • Fusions, adquisicions, re-estructuracions i disolució de societats.
 •  Resolució de conflictes societaris.
 • Assessorament als òrgans d’administració de les societats.
 • Transaccions i negociacions.
 •  Reclamacions judicials.
 •  Concursal: Consurs d’acreidors, fallides.
 •  Tràmits al registre mercantil.
 • Reclamacions d’impagaments i defensa davant d’acreïdors.

Especialitats de l’Àrea Civil:

 • Dret inmobiliari i de la construcció.
 • Comunitats de propietaris.
 • Arrendaments i desnonaments.
 • Dret de familia i successions.
 • Herències i donacions.
 • Dret d’obligacions i contractes.
 • Reclamacions d’impagaments.
 • Àrea contenciosa: actuacions davant la Jurisdicció Civil.
 • Separacions i divorcis.
 • Revisió i confecció de contractes.
 • Hipoteques, peces, servituds,…

Administratiu:

 • Intervenció professional en l’àmbit de les relacions jurídiques entre els ciutadans (particulars i empreses) amb l’Administració Pública.

Dret d’Assegurances:

 • Reclamacions a asseguradores.
 • Reclamació contra pròpia asseguradora per no cobertura o impagament.
 • Reclamacions derivades d’accidents de trafico o sinistres de la llar o en el seu negoci.

Administracions Públiques :

 • Administració de les Comunitats Autònomes.
 • Responsabilitat Patrimonial de l’Administració.
 • Defensa dels Drets dels ciutadans, personals i econòmics, enfront de l’Administració.
 • Contractació Administrativa.
 • Recursos de Reposició.
 • Recursos d’Alçada.
 • Recursos Econòmic-Administratius.
 • Recursos Contenciós Administratius.
 • Dret Processal Tributari.