Avís legal

TITULARITAT

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es fa constar que aquesta pàgina correspon a l’entitat:

  • Denomicació Social:  Serveis d’Empresa Sabadell, S.L.
  • C.I.F.: B58589458
  • Domicili fiscal: C/Sallarés i Pla, 142 Baixos – Sabadell
  • Domicili a efectes de noticiació: C/Sallarés i Pla, 142 Baixos – Sabadell
  • Correu electrònic: info@ses.cat
  • Tel. / Fax.: 93 727 50 35 / 93 727 49 75

.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES – LOPD

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

1.- Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

2.- Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web de la companyia.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.
Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, l’entitat no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

L’entitat garanteix en tot cas l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

1.- E-Mail: info@ses.cat

2.-Fax: 937.274.975
3.- Correu Postal: Carrer Sallares i Pla 142 Baixos-08202 Sabadell-Barcelona

la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats seguint les instruccions per a tal efecte inclosa en tots els correus electrònics remesos per part de l’entitat.

De la mateixa manera, l’entitat ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web mblasesores.com pertanyen a Margarida Bosch Lacalle, amb DNI / NIF nombre 46.769.611P. Els drets de propietat intel·lectual sobre la pàgina comprenen el contingut escrit de la mateixa, el seu disseny i el codi font amb el qual està programada, protegits d’acord amb la legislació espanyola i internacional relativa als drets d’autor.

Reproducció de continguts

Es permet la reproducció o comunicació pública per qualsevol mitjà, totalment o parcial, dels continguts del lloc web sempre que es citi la font http://www.ses.cat i es posi un enllaç al lloc. Al marge d’aquest supòsit, l’autor es reserva en tot moment l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial enfront d’un ús no autoritzat dels mateixos oa qualsevol actuació que pogués perjudicar-los.

Autorització d’enllaços

S’autoritza a qualsevol persona física o jurídica l’establiment en les seves pàgines o llocs web d’enllaços a www.ses.cat, tant a la pàgina principal o índex com a qualsevol de les pàgines del lloc. Es permet l’enllaç mitjançant marcs o frames.

Exempció de responsabilitat de l’autor

L’autor de www.ses.cat no assumeix cap responsabilitat pel mal ús que els visitants del lloc puguin fer del contingut, tenint en compte que els textos inclosos no constitueixen un informe o dictamen jurídic sobre supòsits de fet concrets, sinó simple informació general de caràcter orientatiu sobre la matèria de què tracten.

De la mateixa manera, l’autor del lloc web no assumeix cap responsabilitat pels continguts, pel mal funcionament o per possibles danys derivats de les pàgines o llocs web enllaçades per mitjà de “links”.

L’autor es reserva el dret a variar sense previ avís el contingut de qualsevol de les pàgines o seccions del lloc web, de manera que no assumeix cap responsabilitat generada per la reproducció dels continguts establerta en el punt 2.

Acceptació de les condicions d’ús

L’accés com a visitant implica l’acceptació dels termes i condicions d’utilització del lloc web, en la forma en què han quedat expressats en aquest avís legal.