Model 184: Declaració informativa d’Entitats en Règim d’Atribució de Rendes
COMPTABILITAT
FISCALITAT
LABORAL
JURÍDIC

Àrea Fiscal

Els nostres experts tributaris l'assesoraran en els seus deures i drets tributaris, així com dels continus canvis normatius.

Àrea Comptable

Una bona comptabilitat es la millor eina per conèixer l'estat real de la seva empresa.

Àrea Laboral

L'experiència i els bons resultats avalen la nostra experiencia. Una bona asesoria laboral evita conflictes posteriors.

Àrea Jurídica

Una bona defensa juriídica dels seus drets es tan important avui día com el saber reclamar el que li pertoca.